14-11-03

Voorspelling

Even een boude voorspelling doen.

Er gaan zo weinig migranten gebruik maken van het gemeentelijk stemrecht voor niet EU burgers dat de huidige discussie (en de idiote vertragingsmanoeuvres van de VLD) het lachertje van het jaar wordt.

Wat moet je doen om als allochtoon van buiten de EU te mogen stemmen ? Je moet hier 5 jaar wonen, je moet je inschrijven in de kieslijsten en je moet een verklaring ondertekenen dat je de algemene principes van onze rechtstaat aanvaardt. Als je deze procedure oplegt aan de Belgen om te mogen stemmen, dan mag je blij zijn als de helft komt opdagen. Voor migranten zal de drempelvrees nog wel wat hoger liggen, dus bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen hebben we er - in my humble opinion - hooguit 25.000 à 50.000 kiezers bij. Big deal.

Enkele bedenkingen :

- Het wetsvoorstel zit nu nog maar op comissie-niveau en moet dus nog naar Kamer en Senaat. Als de VLD zo doorgaat gaan er nog vele lange nachten volgen
- Dedecker las een tekst van 88 bladzijden voor over de economische toestand in Thailand om de plenaire vergadering te rekken zodat de comissie niet meer in staat zou zijn om te stemmen. En daarna aan 230 km/u naar huis scheuren zeker ?
- Volgende keer interessantere lectuur kiezen Dedecker. De sprookjes van de gebroeders Grimm bijvoorbeeld, als de VRT dat dan live wil uitzenden, bespaart dat heel wat ouders een hoop werk.
- Als de VLD er zo van overtuigd is dat deze wet des duivels is, dat ze er dan een regeringscrisis van maken

11:28 Gepost door The Insane | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

Commentaren

tegen Hopelijk krijgen die migranten geen stemrecht.

Maar tja, Belgie is niet meer voor het eigen volk maar voor de migranten.

En neen, ik ben geen Vlaams Blokker

Gepost door: tegen | 14-11-03

Terminologie "Maar tja, Belgie is niet meer voor het eigen volk maar voor de migranten."

Ik wil wel geloven dat je geen "Vlaams Blokker" bent, maar dat is wel echte onversneden, kortzichtige en ongenuanceerde blokterminologie dus ze slagen er weer goed in het taalgebruik en direct of indirect ook de ideeën van de mensen te beïnvloeden.

Ik zie trouwens ook geen gefundeerd pleidooi en dat zal er ook wel niet komen zeker ?


Gepost door: the insane | 14-11-03

migrantenstemrecht Voor de éne keer dat de VLD eens iets verstandigs doet krijgen zij uw banbliksems over hun hoofd. Alleen hun aanpak is misschien niet de goede. Een regeringscrisis zou m.i. ook veel beter zijn, maar ja.
Ondertussen biedt de vertraging toch de mogelijkheid dat politiekers van andere partijen datgene gaan gebruiken wat we bij gebrek aan een beter woord hun verstand moeten noemen.
Wat die sprookjes betreft, die horen we al genoeg van onze eigen komische Ali, Guy Verhofstadt.
Want hoe je het ook draait of keert, men wil hier stemrecht toekennen aan lieden die uitdrukkelijk weigeren om Belg te worden. Zij willen m.a.w. meer rechten voor hen, dan voor de gewone Belgen, waarvoor nog altijd de stemplicht zal gelden.

Gepost door: grijzecel | 14-11-03

Aha, fundamenten ! Uitstekend, iemand die tegen is zonder de domme retoriek van het Blok uit te kramen.

OK, je hebt daar een punt en ik begrijp dat mensen tegen zijn om die reden.

Persoonlijk heb ik er geen probleem mee dat iemand die hier meer dan 5 jaar woont en een document ondertekent dat hij het eens is met de wetten en gewoonten van dit land, hier ook mag stemmen voor de gemeente. Of hij nu Amerikaan, Japannner, Turk of Spanjaard is. Maar dan wel enkel voor de gemeente (en dat is ook zo in het wetsvoorstel).

Op gemeentelijk niveau krijgen de mensen die dit willen dus de kans om meer betrokken te zijn bij de gemeenschap zonder dat ze hun nationaliteit moeten opgeven.

Trouwens, voor de EU inwoners is dit nu al het geval. En gezien de uitbreiding van de EU zal het gelden voor het merendeel van de Europeanen. Dus uiteindelijk gaan Hongaren en Zweden wel stemrecht hebben, maar Noren niet, een discriminerende (om niet te zeggen idiote) situatie als je het mij vraagt.

the insane

Gepost door: the insane | 14-11-03

Niet nu al Ik ben trouwens principiëel voor het vreemdelingenstemrecht maar ik vind niet dat het er nu al hoeft te komen. De SP.A zou trouwens heel wat pragmatischer te werk mogen gaan in deze. Als men ziet dat dat aan Vlaamse zijde enkel SP.A voor is (en AGALEV, mar die hebben niks meer te zeggen) dan is het hele plan al ten dode opgeschreven. Maar zij blijven zo doordrammen over dat stemrecht dat ze het blok ongelooflijk in de kaart spelen. In Leuven hangen ondertussen al affiches (op van die grote reclameborden langs de weg) van het blok om te protesteren. En dan blijkt uit algemene reacties dat een hoop mensen zich niet enkel tegen de SP.A keren vanwege hun idee maar ook tegen de andere democratische partijen. Maar de SP.A heeft het zich goed bekeken natuurlijk, van hun stemmen zullen er niet zo veel naar het blok gaan, wel van de CD&V en de VLD. Wat impliceert dat als het cordon behouden blijft (wat zeker zo nog zijn tijd zal duren) dat zij alhoewel ze evenveel stemmen hebben mss telkens meer macht krijgen.

Gepost door: Rik | 14-11-03

betrokkenheid Diegenen die stemrecht krijgen volgens het wetsontwerp zouden lokaal meer betrokken worden bij het beleid.
Door hun weigering om Belg te worden weigeren zij echter die betrokkenheid.
Hiermee vervalt dus het voornaamste argument ten voordele van dit stemrecht.
Dat de Zweden hier niet mogen kiezen is gewoon een gevolg van de eigen keuze om niet tot Europa toe te treden. Zij mochten dit namelijk zelf beslissen, wij helaas niet.

Gepost door: grijzecel | 14-11-03

Grijze cel toch.......... Uw naam zou het niet doen vermoeden maar ergens doen die grijze cellen van u iets verkeerd. Het zijn ook de grijzecellen die zorgen dat we kunnen horen en blijkbaar horen die wel ergens iets luiden maar hebben ze er geen gedacht van waar de klepel hangt. Noorwegen is geen lid van de EU, Zweden wel. Die Zweden hebben inderdaad en referendum gehoudne onlangs maar dat ging niet over de vraag of ze bij de EU zouden willen maar wel over de vraag of ze nu ze in die EU zitten ook de Euro willen hebben. En daar hebben ze inderdaad tegengestemd. Het is uiteraard heel goed dat je blijkbaar de actualiteit af en toe volgt maar vooraleer je iets wilt zeggen daarover moet je je toch beter informeren dan wat je tot nog toe hebt gedaan. Ik denk ook dat veel mensen (en hiermee wil ik niemand viseren) daarom het blok een goede partij vinden, even een loos argument o pde tafel gooien, of het klopt of niet doet er niet toe en iedreen is het remee akkoord. Af en toe moet je dus verder zien dan dat en je goed informeren. Een loze uitspraak is helaas echter sneller en makkelijker gezegd da neen gefundeerde.

Gepost door: Rik | 14-11-03

sorry Ik erken volmondig dat ik inzake Noorwegen en Zweden te rap was met mijn reactie en dat ik dus de fout van the insane heb overgenomen. Dit doet echter niets af van de rest van mijn betoog.
Ik snap ook uw verwijzing naar het Blok niet. Of bent U ook een lid van de klub die vindt dat mensen die mei 68 betreuren in het kamp van het Blok thuishoren?
Dus, nogmaals excuus voor de Zweden en de Noren, maar mijn standpunt over het migrantenstemrecht kan hierdoor niet worden veranderd.

Gepost door: grijzecel | 14-11-03

Die verwijzing Die verwijzing had niets met Zweden-Noorwegen te maken maar alles met het feit dat blokkers zich nog al eens uiten op een ondoordachte, simplistische, niet volledige manier. Dit had een zeer lichte link naar uw Zweden-Noorwegen fout maar uiterard van een heel ander niveau dan. voor de rest vind ik dat (om nu eens echt te reageren op uw standpunt) dat die mensen helemaal geen Belg moeten worden, achter die nationaliteit zit ook een cultuur en die moeten ze toch niet zomaar weggooien? UIteindelijk is het maar een vodje papier maar ik kan me inbeelden dat sommige mensen "emotionele" banden hebben met hun nationaliteit. En wat die betrokkenheid betreft: als ze echt de moeite doen van zich in te schrijven om te gaan stemmen (dat is zelfs voor EU-burgers in Belgie een hele klus) ze wel voldoende betrokkenheid hebben getoond, anders doet ge dat gewoon ook niet.

Gepost door: Rik | 14-11-03

Zweden, Noren en betrokkenheid Beste grijzecel,

Ja, ik had de Noren en de Zweden door mekaar gegooid en heb het daarna verbeterd. Voor de duidlijkheid : de Zweden zijn wél lid van de unie en de Noren niet (omdat hun regering dit zo beslist heeft). En zoals Rik zegt hebben de Zweden per volksraadpleging deelname aan de euro geweigerd.

Wat die betrokkenheid betreft zeg je het volgende "Door hun weigering om Belg te worden weigeren zij echter die betrokkenheid. "

Dat vind ik persoonlijk vrij simplistisch, het is niet omdat je niet van nationaliteit wil veranderen dat je niet betrokken kan zijn. En de procedure doorlopen om te mogen stemmen getuigt wat mij betreft duidelijk van betrokkenheid genoeg. Als je bijvoorbeeld Nederlands- of Frans- onkundig bent zal je die procedure waarschijnlijk niet eens starten (gesteld dat je weet dat ze bestaat). En zelfs afgezien van talenkennis, duidt het doorlopen van zo'n procedure duidelijk van betrokkenheid.

Dat is dan ook de essentie van de discussie, moet men Belg worden om zijn betrokkenheid bij gemeentelijke politiek te bewijzen ? Terwijl een Hongaar of een Pool (en later mogelijk een Turk) dat niet zal moeten, zal een Zwitser of een Amerikaan wel van nationaliteit moeten veranderen om gemeentelijk te mogen stemmen. Ik vind dat ongerijmd.

Gepost door: the insane | 14-11-03

Sympathiek Sympathiek dat ge mijn wooorden nog eens omstandig duidelijk maakt ;-)
Ik had nog deze toevoeging willen doen, laten we het nog eens over die Noren hebben. Ik denk dat als er gestemd moest worden of Noren mochten stemmen hier dat er dan weinig problemen zouden zijn, maar dat de meesten het vooral een probleem vinden dat er Turken, Marokanen, Afrikanen, enz. gaan kunnen stemmen. Niet dat dat puur rascisme is maar toch een beetje onderhuids. Zo'n beetje dat gevoel van "ik zèn geen rascist maar ...." zoals Van Peel dat destijds treffend verwoordde.

Gepost door: Rik | 14-11-03

Inderdaad Inderdaad, de meeste mensen malen er niet om dat een Zwitser of een Noor straks voor de gemeente mag stemmen. Het ambeteert ze dat er straks een Turk voor de gemeente mag stemmen.

En weet je wat het straffe is ? Zelfs als deze wet er niet komt, dan mag die Turk straks toch nog voor de gemeente stemmen.

Gepost door: the insane | 15-11-03

waarom voor ? Eerlijk, ik begrijp er niets meer van... voor ...tegen...
Hebben die "migranten" nog wel interesse als je ziet wat een apenkermis de politiek hier in België geworden is.

Gepost door: lambikske | 15-11-03

apenkermis Het is niet omdat de politici één keer al filibusterend een uitschuiver maken, dat je de hele politiek moet degraderen tot "een apenkermis". Dat vind ik toch. Je ziet wel eens politici in andere landen die met elkaar op de vuist gaan (en dan bedoel ik echt een massale vechtpartij), dan kan je echt gaan spreken van een apenkermis en je serieus vragen gaan stellen.

Gepost door: the insane | 04-12-03

De commentaren zijn gesloten.