30-10-03

Fiscale fraude - De ene fraudeur is de andere niet

In de Standaard staat er vandaag een artikel dat ik gewoonweg hallucinant vind (en veel erger dan het zogenaamde "aap-arrest" waar zich nu wel hier en daar iemand over druk zal maken). Rechter Freddy de Troch van de correctionele rechtbank van Dendermonde heeft namelijk maandag een frauderende belastingambtenaar de gunst van de opschorting van uitspraak verleend. Dit betekent dat hij eigenlijk niet bestraft wordt, als hij niet herbegint.

De reden ervoor ? Rechter de Troch had begin 2002 de gebroeders de Nul (van het gelijknamige baggerbedrijf) een veroordeling aan hun broek gesmeerd omdat ze een hoofdcontroleur van de belastingen hadden omgekocht door hem een villa te schenken (nou moe !). 10.000 euro boete en drie jaar cel was zijn verdict. Het Hof van Beroep echter heeft deze straf later herleid tot een opschorting onder meer omwille van de ,,maatschappelijke verdienste'' van de industriëlen die 1.600 mensen tewerkstellen. Dit ondanks het feit dat de twee heerschappen enkel persoonlijk gewin nastreefden.

Waarop de Troch tijdens de rechtszaak maandag besliste dat als als de gebroeders De Nul van het Gentse hof van beroep opschorting krijgen, deze kleine ambtenaar (die geen winstbejag nastreefde) ook opschorting krijgt.

De gehandicapte belastingambtenaar in deze zaak vulde de belastingaangiften in van kennissen en kende ze allerlei fiscale voordelen toe waarop ze geen recht hadden. Hij handelde uit een rechtvaardigheidsgevoel, omdat de fiscus loontrekkenden vaak controleert, terwijl bedrijven en zelfstandigen vaak aan controle ontsnappen. Hij hing dus een beetje de fiscale Robin Hood uit.

Dit had rechter de Troch in zijn vonnis daarover te zeggen :


"Waar bedrijfsleiders die uit persoonlijk winstbejag fiscaal zeer zwaar uit de bocht gaan, deze gunstmaatregel kunnen genieten, is dit voor een fiscaal zondaar van dit lager niveau die handelde zonder winstbejag, ook maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord te noemen."

"De feiten zijn atypisch, in die zin dat bij medewerking van belastingsambtenaren aan fraude, die de bedoeling hebben hier zelf financieel beter van te worden. De beklaagde werd echter niet gedreven door geldhonger, wel door een volledig foutief ingevuld geschokt rechtvaardigheidsgevoel."

"Zijn drijfveer was de discrepantie die hij op de belastingsdienst kon vaststellen tussen de controle van de aangiften van enerzijds zelfstandigen en bedrijfsleiders en van anderzijds loon- en weddetrekkenden. En het feit dat deze laatste categorie grondig werd gecontroleerd en dus vaak belastingen diende bij te betalen, en de eerstgenoemde categorie praktisch niet gecontroleerd werd."

"Waar het niet aan de beklaagde was op eigen houtje als een soort fiscale Robin Hood een actie op te zetten, heeft hij niettemin een pijnpunt in de gelijke fiscale behandeling van de burgers aangeraakt. Het is van algemene bekendheid dat de fiscale controle van zelfstandigen en tevens vennootschappen, door een gebrek aan manschappen en adequate middelen niet doorgedreven geschiedt, waardoor de gemeenschap belangrijke belastingsinkomsten dient te derven."

"De beklaagde heeft dit op een volstrekt verkeerde en ontoelaatbare wijze willen compenseren, waardoor hij op zijn beurt de gemeenschap schade heeft toegebracht. Het zal uiteindelijk aan de (politieke) overheden toekomen de nodige middelen te verstrekken, om de door de beklaagde foutief aangeklaagde ongelijkheid te verhelpen."


Intussen heeft het ministerie van Financiën gisteren, na kritiek van de christelijke vakbond van belastingambtenaren, erkend dat zelfstandigen en bedrijfsleiders praktisch niet gecontroleerd worden en loon- en weddetrekkenden een grondige controle ondergaan.

Aangezien ik van de VLD in deze materie niet veel heil verwacht, zou ik zeggen : Steve, waar zit je godverdomme ?

(Bij het begin van deze legislatuur hamerde hij op een betere inning van de belastingen. Volgens mij liggen hier een paar honderden miljoenen euro's voor het oprapen door een einde te maken aan dergelijke wraakroepende praktijken.)

Als ik dan terug denk aan het discours van de grootste VLD-nul die er in het Belgische politieke landschap rondwaart (u had al begrepen dat ik Rik Daems bedoelde ?) die voor zijn riante villa en geenszins gehinderd door kennis van zaken een beetje uit zijn nek staat te lullen, mag het niet verwonderen dat ik af en toe een beetje cynisch wordt.

12:12 Gepost door The Insane | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

mijn vragen al gelezen ?? Moeten er games op de site komen ?? (ja of neen)
Moeten er toffe cartoons op de site komen ?? (ja of neen)
Moeten er nieuwtjes komen van de voetbal ?? Of over iets anders ?? (ja of neen)
Moeten er speciale gebeurtenissen over Big Brother op de site komen ?? (ja of neen)
Moeten er moppen op de site komen ?? (ja of neen)* antwoord please

Gepost door: X-freaker | 30-10-03

titel 5 X NEEN!!!!
Ik stel voor dat u geen site maakt, het internet zit al vol genoeg met onzin.

Gepost door: rik | 30-10-03

:( okay dan

Gepost door: *-freakert | 31-10-03

helpen Ik probeer maar te helpen he!

Gepost door: rik | 01-11-03

Moeilijk doen Het is niet om moeilijk te doen, maar kunnen jullie ergens anders gaan spelen...

... of (liefst zinnig) reageren op de post in kwestie ?

thx

Gepost door: the insane | 01-11-03

tsjeezes dan probeert ge eens iemand te helpen.

Gepost door: rik | 01-11-03

aan the insane heb je nog stunts die die rechter de troch op zijn palmares heeft? Ik zou ze kunnen gebruiken thx

Gepost door: kola | 06-06-07

De commentaren zijn gesloten.