08-10-03

Noach, de ark en een berg fouten

Dit verhaal van een nieuwe zondvloed circuleert al enige tijd op het internet. Ik heb wat aanpassingen doorgevoerd om het te actualiseren en de flagrante fouten eruit te halen. De vervoeging van de werkwoorden was zo inconsequent als Isabelle Durant en een overvliegend toestel van DHL, er zaten gaten in het verhaal ter grootte van de nek van Jean-marie Dedecker en er was sprake van een zekere "Noë". Ik heb het hele net afgeschuimd naar online Bijbels en die spreken toch meestal van Noach voor de Nederlandse versies en Noah voor de Engelse. Ik neem aan de Noë dus van het Frans komt, maar de Franse sites hebben het dan weer over Noé. Het zou ook een verschil kunnen zijn tussen Vlaanderen en Nederland natuurlijk, dus wie het weet mag het mij zeggen ;-)

De Heer keek naar de wereld in het jaar 2003 en zag dat het slecht was. De aarde was verdorven en overbevolkt en hij besloot dat de tijd rijp was voor een nieuwe zondvloed. De Heer wekte Noach op uit zijn graf, en plaatste hem in België. Vervolgens gaf hij hem de opdracht de Ark te herbouwen en twee exemplaren van elk levend wezen te redden.

" Hier is het plan", zei God. "Haast je, want over zes maanden zal het 40 dagen en 40 nachten regenen. Zes maanden later begon het te regenen. De Heer keek neer en zag Noach wenen in zijn overstroomde tuin, maar hij zag geen Ark.

"Noach", donderde Hij, "Waar is mijn Ark?" "Vergeef me, Heer", smeekte Noach. "De dingen zijn veranderd. Ik had een speciale bouwvergunning nodig. En ik heb moeten discussiëren met de inspecteurs in verband met een brandverzekering. Mijn buren beweerden dat ik de bouwlijn overschreden had met mijn Ark en dat ik de maximumbouwhoogte niet gerespecteerd had. We zijn naar Stedebouw moeten gaan voor een beslissing. Dan kwamen het ministerie van Verkeer en de dienst van Bruggen en Wegen. Zij wilden een waarborg gestort hebben voor de toekomstige kosten van de aanpassing van de infrastructuur als de Ark moest verplaatst worden naar de zee. Ik beweerde dat de zee tot hier zou komen, maar daar geloofden ze geen snars van.

Hout vast krijgen was een ander probleem. Er is een verbod op het kappen van inlands hout om de gevlekte bosuil te beschermen. Ik probeerde de mensen van natuurbescherming te overtuigen dat ik het hout juist nodig had om die uil te redden. Geen gehoor!

Ik verzamelde de dieren. Maar dan werd ik aangeklaagd door Gaia. Die beweerden dat ik wilde dieren gevangen hield tegen hun zin. Ook argumenteerden ze dat de accomodatie te beperkt was en dat het wreed en onmenselijk was zoveel dieren te houden in zo'n kleine ruimtes. Het Ministerie van Leefmilieu besliste dat ik geen Ark mocht bouwen tenzij ik eerst een Milieueffectenrapport opmaakte over uw voorspelde watervloed.

Daarna kreeg ik een klacht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding van uw dwarse pastoor Leman . Volgens hem moest ik een bepaald aantal allochtonen inhuren om de Ark te bouwen. Nadat ik het had gewaagd een allochtoon aan het werk te zetten, kwam het Vlaams Blok langs en heeft hier de boel kort en klein geslagen. Bovendien is Leman intussen ontslagen en de socialisten beweren dat het mijn schuld is. Eens de politiek er zich mee ging moeien was het hek van de dam. Verhofstadt zelf kwam langs omdat hij vond dat mijn boodschap veel te negatief was. Hij wilde dat ik een verklaring aflegde dat België het perfecte land is om in te wonen.

De vakbonden waren ook niet tevreden. Zij wilden dat ik enkel vakbondsleden met Arkervaring tewerk stelde. Om de zaken nog erger te maken heeft Douane en Accijnzen al mijn bezittingen aangeslagen. Zij beweren dat ik het land illegaal wil verlaten met meeneming van bedreigde diersoorten.

Dan zeg ik nog niets over de problemen met het ellebogenwerk van al die politici (Rik Daems op kop) die allemaal iemand hadden die absoluut mee moet.

Dus Heer, vergeef mij, het zal me minstens tien jaar kosten om de Ark te bouwen."

Plotseling stopte het met regenen, de hemel klaarde op en de zon begon te schijnen. Een prachtige regenboog strekte zich uit over de horizon. Noach keek verwonderd op. " Wil dit zeggen dat U de wereld niet zal vernietigen", vroeg hij. "Neen", zei de Heer, "uw regering is daar al intensief mee bezig".

20:54 Gepost door The Insane | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

De zondvloed revisited Geniaal !
Laat de inkt maar vloeien.

Gepost door: zenobie | 17-05-05

Ark van Noach Greenpeace bouwt Ark van Noach.
Op de site van kerknieuws lezen wij dat de ark is bedoeld als boodschap in naam van alle burgers op deze aarde, volgens Greenpeace staat de wereld kort voor een nieuwe zondvloed. …
In Gods wetboek de Bijbel lezen wij dat deze aarde die nu is door vuur zal vergaan, waarschijnlijk in 2011 AD.
2 Petrus 3:6-7: Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels*, en der verderving der goddeloze mensen.
*Wederkomst van onze Heere Jezus Christus als Rechter.

Voor meer informatie over Time Has an End - A Biblical History of the World 11.013 BC – 2011 AD door Harold Camping. http://www.timehasanend.org/public/en_time_has_an_end_cont.html
Dit boek is gratis verkrijgbaar bij Family Radio: www.familyradio.com

Gepost door: Kees Droog | 20-05-07

E-Bible Fellowship Nu leren wij van de Bijbel dat de *Rapture* is op 21 mei 2011 AD.
Vijf maanden* later is de grote verschrikking, de Dag van het Oordeel op 21 oktober 2011 AD
* ... maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. (Openbaring 9:5)

De Bijbel is een Boek dat absoluut waar en betrouwbaar is.
Website Family Radio: Time Has An End - A Biblical History of the World 11.013 BC - AD 2011 http://www.timehasanend.org/ Bent u bereid God te ontmoeten?

Gepost door: Kees Droog | 18-11-07

De commentaren zijn gesloten.